Tổng hợp hữu ích nhất

Top 8 tính giá trị của biểu thức lớp 4 được tổng hợp

admin
admin

Các bạn đang xem tính giá trị của biểu thức lớp 4 mới nhất năm nay

Giới thiệu về bài học tính giá trị của biểu thức

Trong toán học, biểu thức là một cách để biểu diễn một phép tính hoặc một giá trị. Trong bài học này, chúng ta sẽ tập trung vào việc tính giá trị của biểu thức.

Ví dụ 1: Tính giá trị biểu thức sau: 2747 + 174951

Để tính giá trị của biểu thức này, chúng ta thực hiện phép cộng từ phải qua trái như sau:

hướng dẫn cách tính giá trị biểu thức toán lớp 4 đơn giản nhất

1 cộng 7 bằng 8, viết 85 cộng 4 bằng 9, viết 99 cộng 7 bằng 16, viết 6 nhớ 12 cộng 4 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7Hạ 17 xuống được 177696

Vậy giá trị của biểu thức 2747 + 174951 là 177698.

Tính giá trị của biểu thức

Để tính giá trị của một biểu thức, chúng ta thực hiện các phép tính trong biểu thức đó theo đúng thứ tự ưu tiên của các phép tính. Cụ thể, chúng ta thực hiện các phép tính nhân và chia trước, rồi thực hiện các phép tính cộng và trừ.

Bài tập vận dụng tính giá trị biểu thức

Bài tập

Tính giá trị của biểu thức sau: 14 x 3 + 8 – 7 x 2

Bài giải

Thực hiện các phép tính trong biểu thức theo đúng thứ tự ưu tiên, ta có:

7 x 2 bằng 1414 cộng 14 bằng 2828 trừ 8 bằng 2020 cộng 42 bằng 62

Vậy giá trị của biểu thức 14 x 3 + 8 – 7 x 2 là 62.

Phương pháp tính giá trị biểu thức:

a) Trong một biểu thức, nếu chỉ có phép nhân và phép chia hoặc phép trừ và phép cộng, ta thực hiện tính toán từ trái qua phải. Nếu trong biểu thức, có cả phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ, ta thực hiện nhân/ chia trước, cộng/ trừ sau. Nếu trong biểu thức, có dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Thực hiện biểu thức có phép cộng như sau:

Nhóm các số hạng trong biểu thức đã cho thành nhóm có tổng là các số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn. Vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

Giải bài tập tính giá trị biểu thức

Ví dụ:

Tính giá trị biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện phép tính theo quy tắc nhân chia trước, cộng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy giá trị của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

Bài 1:

a) Tính giá trị biểu thức: 16 + 4748 + 142 – 183

b) Tính giá trị biểu thức: 472819 + 174 – 19 x 98

c) Tính giá trị biểu thức: 5647 – 18 + 1874 : 2

d) Tính giá trị biểu thức: 87 x 192 – 216 : 6

Bài tập tính giá trị biểu thức và phép tính đơn giản

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

a) 103 + 91 + 47 + 9 = 250

b) 261 + 192 – 11 + 8 = 450

c) 915 + 832 – 45 + 48 = 1750

d) 1845 – 492 – 45 – 92 = 1216

Bài 3: Tìm giá trị của Y

a) y x 5 = 1948 + 247 ⇒ y = 439

b) y : 3 = 190 – 90 ⇒ y = 300

c) y – 8357 = 3829 x 2 ⇒ y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4 ⇒ y = 91

Bài 4: Tính giá trị của phép tính

a) 1245 + 2837 = 4082

b) 2021 + 194857 = 196878

c) 198475 – 28734 = 169741

d) 987643 – 2732 = 984911

Bài 5: Tìm số lít dầu bán được mỗi ngày

Giả sử số lít dầu bán được ngày thứ nhất là x thì số lít dầu bán được ngày thứ hai là x – 124.

Vậy tổng số lít dầu bán được là:

x + (x – 124) = 5124 ⇒ x = 2624

Vậy mỗi ngày bán được 2624 lít dầu.

Bài 6: Tìm tổng số bi của 3 bạn

Số bi của An là 7 x 76 = 532.

Tổng số bi của Tú, An và Hùng là:

76 + 532 + 24 = 632.

Bài 7: Tìm số lượng các số hạng trong dãy số và tổng của dãy số

bài 7 tìm số lượng các số hạng trong dãy số và tổng của dãy số

a) Số lượng các số hạng trong dãy số là:

65 – 1 ÷ 4 = 65 – 0,25 = 64,75

Bài tập toán

Bài 1

Tính:

 • 7 + 5 = 12, viết 2 nhớ 1
 • 3 + 4 = 7, thêm 1 bằng 8, viết 8
 • 8 + 2 = 10, viết 0 nhớ 1
 • 2 + 1 = 3, thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy: 1245 + 2837 = 4082

Bài 2

Tính:

 • 7 + 9 = 16, viết 6 nhớ 1
 • 5 + 1 = 6, thêm 1 được 7, viết 7
 • 8 + 0 = 8, viết 8
 • 4 + 2 = 6, viết 6

Hạ 19 xuống được kết quả: 2021 + 194857 = 196876

Bài 3

Tính:

 • 5 – 4 = 1, viết 1
 • 7 – 3 = 4, viết 4
 • 4 không trừ được cho 7, mượn 1 được 14 – 7 = 7, viết 7 nhớ 1
 • Mượn 1 được, 18 – 9 = 9, viết 9 nhớ 1
 • 2 + 1 = 3, 9 – 3 = 6, viết 6
 • 1 – 0 = 1, viết 1

Vậy: 198475 – 28734 = 169741

Bài 4

Tính:

 • 3 – 2 = 1, viết 1
 • 4 – 3 = 1, viết 1
 • 6 không trừ được cho 7, mượn 1 được 16 – 7 = 9, viết 9 nhớ 1
 • 2 + 1 = 3, 7 – 3 = 4, viết 4

Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5

Mỗi ngày bán được số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày thứ nhất bán được hơn ngày thứ 2 là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày thứ nhất bán được 2624 lít, ngày

Bài tập tự luyện toán lớp 4: Tính giá trị biểu thức

Bài 1:

Tính giá trị biểu thức sau:

a) 164 x 6 : 3 = 328

b) 7685 + 953 + 747 – 85 = 9300

c) 584 x 14 x 5 = 40880

d) 9589 – 987 – 246 = 8356

Bài 2:

Tìm cách tính thuận tiện nhất:

a) 211 – 111 – 99 = 1

b) 324 x 8 + 45 – 152 = 2485

c) 525 + 917 – 198 + 320 = 1564

d) 35 x 7 : 5 = 49

Bài 3:

Tìm y biết:

a) y x 15 = 7264 + 5111, y = 825

b) y + 4763 = 1947 x 3, y = 1078

c) y : 8 = 478 – 98, y = 3040

d) y – 9874 = 1984 x 5, y = 19794

Bài 4:

Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính số lượng số hạng của các dãy số: 50 số hạng

Nguồn tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c

Top 8 tính giá trị của biểu thức lớp 4 tổng hợp bởi VNSESOMR

Cách tính giá trị biểu thức (lớp 4) và bài tập minh hoạ có đáp án

 • Tác giả: studytienganh.vn
 • Ngày đăng: 06/18/2023
 • Đánh giá: 4.72 (305 vote)
 • Tóm tắt: Cách tính giá trị của biểu thức · Thực hiện biểu thức chỉ có phép cộng, phép trừ hoặc phép nhân và phép chia ==> Ta thực hiện tính toán từ trái qua phải. · Nếu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết trên đây chắc hẳn các bạn học sinh đã nắm được cách tính giá trị biểu thức (lớp 4) và các bạn có thể tham khảo một số bài tập ví dụ minh họa có đáp án. Các mẹ có thể cho các bé lớp 4 thực hành làm các bài tập ví dụ này trước sau đó mới …

Toán lớp 4: Tính giá trị biểu thức

 • Tác giả: thyentrung2.bacninh.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/08/2023
 • Đánh giá: 4.42 (452 vote)
 • Tóm tắt: Toán lớp 4: Tính giá trị biểu thức · b, 10290 – 981 : 9 x 8 · c, (259 + 355 : 5) : 3 d, 349 + 2415 : 7 – 75 e, (4234 – 234 · 5) : 8.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết trên đây chắc hẳn các bạn học sinh đã nắm được cách tính giá trị biểu thức (lớp 4) và các bạn có thể tham khảo một số bài tập ví dụ minh họa có đáp án. Các mẹ có thể cho các bé lớp 4 thực hành làm các bài tập ví dụ này trước sau đó mới …

Chuyên đề Tính giá trị của biểu thức lớp 4 hay, chọn lọc – tailieumoi.vn

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 01/23/2023
 • Đánh giá: 4.2 (381 vote)
 • Tóm tắt: Chuyên đề Tính giá trị của biểu thức lớp 4 hay, chọn lọc · 1/ Dạng 1: Nhóm các số hạng trong biểu thức thành từng nhóm có tổng (hoặc hiệu) là các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết trên đây chắc hẳn các bạn học sinh đã nắm được cách tính giá trị biểu thức (lớp 4) và các bạn có thể tham khảo một số bài tập ví dụ minh họa có đáp án. Các mẹ có thể cho các bé lớp 4 thực hành làm các bài tập ví dụ này trước sau đó mới …

Tính nhanh giá trị biểu thức lớp 4

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 06/09/2023
 • Đánh giá: 4.03 (437 vote)
 • Tóm tắt: Dạng 2: Vận dụng tính chất: một số nhân với một tổng, một số nhân với một hiệu, một tổng chia cho một số…. Khi hướng dẫn học sinh làm dạng bài tập này, giáo …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài viết trên đây chắc hẳn các bạn học sinh đã nắm được cách tính giá trị biểu thức (lớp 4) và các bạn có thể tham khảo một số bài tập ví dụ minh họa có đáp án. Các mẹ có thể cho các bé lớp 4 thực hành làm các bài tập ví dụ này trước sau đó mới …

Bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính giá trị của biểu thức

 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 3.85 (360 vote)
 • Tóm tắt: 2 cộng 4 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7; Hạ 17 xuống được 177696. Vậy giá trị của biểu thức 2747 + 174951 = 177698. 2. Ví dụ 2: Tính giá trị biểu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập Toán lớp 4: Dạng Toán tính giá trị của biểu thức được VnDoc biên soạn, chỉnh lý và tổng hợp giúp các học sinh luyện tập các dạng bài tính giá trị của biểu thức từ cơ bản tới nâng cao. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến …

Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 4 Có Đáp Án Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

 • Tác giả: donghanhchocuocsongtotdep.vn
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 3.62 (272 vote)
 • Tóm tắt: Tính giá trị biểu thức lớp 4 được tính bằng cách nào, xem ngay lý thuyết và bài tập có đáp án chi tiết trong bài viết này của chúng tôi !
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập Toán lớp 4: Dạng Toán tính giá trị của biểu thức được VnDoc biên soạn, chỉnh lý và tổng hợp giúp các học sinh luyện tập các dạng bài tính giá trị của biểu thức từ cơ bản tới nâng cao. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến …

50 bài tập Tính giá trị của biểu thức lớp 4 và cách giải

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 04/27/2023
 • Đánh giá: 3.41 (511 vote)
 • Tóm tắt: 50 bài tập Tính giá trị của biểu thức lớp 4 và cách giải · 1/ Dạng 1: Nhóm các số hạng trong biểu thức thành từng nhóm có tổng (hoặc hiệu) là các số tròn chục , …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập Toán lớp 4: Dạng Toán tính giá trị của biểu thức được VnDoc biên soạn, chỉnh lý và tổng hợp giúp các học sinh luyện tập các dạng bài tính giá trị của biểu thức từ cơ bản tới nâng cao. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến …

Tổng hợp các dạng bài tập tính giá trị biểu thức lớp 4 hay nhất

 • Tác giả: pomath.vn
 • Ngày đăng: 05/07/2023
 • Đánh giá: 3.37 (359 vote)
 • Tóm tắt: Hạ 1 xuống được 15394. Vậy giá trị của biểu thức 2563 + 12831 = 15394. Quy tắc 2: Nếu biểu thức có dấu ngoặc, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Toán tư duy POMath là một trong những trung tâm uy tín nhất trên thị trường hiện nay với đội ngũ giáo viên chuyên môn cao. Đặc biệt, tại POMath, các con sẽ được học kết hợp các kiến thức trong sách vở với trải nghiệm thực tế. Qua đó giúp con hiểu rõ …
admin
Tổng hợp