Tổng hợp hữu ích nhất
Chi tiết và cách sử dụng các món đồ phụ trợ Liên Quân Mobile

Chi tiết và cách sử dụng các món đồ phụ trợ Liên Quân Mobile

admin
admin

Đồ phụ trợ là một trang bị không thể thiếu đối với các vị tướng ở vị trí hỗ trợ. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn đồ phụ trợ hiệu quả trong Liên Quân Mobile.

Trang bị Hỗ Trợ Liên Quân

Trang bị Hỗ Trợ Liên Quân

Liên Quân Mobile sở hữu 4 món đồ phụ trợ, mỗi món sẽ mang những thuộc tính cũng như khả năng buff cho đồng đội khác nhau:

I. Trang bị cho hỗ trợ muốn tăng máu

1. Đại Địa Thần Khiên

Giá: 1200

 • 10% Giảm hồi chiêu.
 • 400 Máu tối đa.
 • 5% Tốc chạy.

Đại Địa Thần Khiên

Thần Khiên: Lập tức tạo 1 lá chắn giúp hấp thụ 880 – 2000 sát thương cho bản thân và đồng đội lân cận xung quanh trong 2 giây. Hồi chiêu trong 60 giây.

Thổ Hồn: Mỗi 30 giây lại nhận được thêm 1 khối tinh thạch nguyên tố, tối đa tích lũy 16 viên. Mỗi viên sẽ tích lũy thành 60 Máu.

Hậu Cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm của bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 8 vàng hoặc kinh nghiệm.

Khiêm Nhường: Xung quanh có lính hoặc quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm, còn bản thân sẽ nhận được 40% vàng và kinh nghiệm. Sau 8 phút sẽ xóa.

2. Đại Địa Ma Nhãn

Giá: 1200

 • 10% Giảm hồi chiêu.
 • 400 Máu tối đa.
 • 5% Tốc chạy.

Ma Nhẫn

Ma Nhãn: Lập tức phát quang tất cả bụi rậm xung quanh trong 4 giây và giúp bản thân cùng đồng đội lân cận tăng 40% tốc độ chạy trong 2 giây. 45 giây hồi chiêu.

Thổ Hồn: Mỗi 30 giây lại nhận được thêm 1 khối tinh thạch nguyên tố, tối đa tích lũy 16 viên. Mỗi viên sẽ tích lũy thành 60 Máu.

Hậu Cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm của bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 8 vàng hoặc kinh nghiệm.

Khiêm Nhường: Xung quanh có lính hoặc quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm, còn bản thân sẽ nhận được 40% vàng và kinh nghiệm. Sau 8 phút sẽ xóa.

3. Đại Địa Hủy Diệt

Giá: 1200

 • 10% Giảm hồi chiêu.
 • 400 Máu tối đa.
 • 5% Tốc chạy.

Đại Địa Hủy Diệt

Phá Diệt: Bắn 1 Phi Đạn Ma Pháp đến tướng địch lân cận thấp máu nhất khiến hắn phải chịu 10% máu tối đa mục tiêu thành sát thương chuẩn, đồng thời bị làm chậm 30% trong 1 giây. 45 giây hồi chiêu.

Thổ Hồn: Mỗi 30 giây lại nhận được thêm 1 khối tinh thạch nguyên tố, tối đa tích lũy 16 viên. Mỗi viên sẽ tích lũy thành 60 Máu.

Hậu Cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm của bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 8 vàng hoặc kinh nghiệm.

Khiêm Nhường: Xung quanh có lính hoặc quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm, còn bản thân sẽ nhận được 40% vàng và kinh nghiệm. Sau 8 phút sẽ xóa.

4. Đại Địa Mở Trói

Giá: 1200

 • 10% Giảm hồi chiêu.
 • 400 Máu tối đa.
 • 5% Tốc chạy.

Đại Địa Cởi Trói

Mở Trói: Hóa Giải tất cả hiệu ứng khống chế, đồng thời miễn dịch với khống chế trong 0.5 giây và hồi máu 550 – 1250 máu cho bản thân và đồng đội lân cận. 90 giây hồi chiêu.

Thổ Hồn: Mỗi 30 giây lại nhận được thêm 1 khối tinh thạch nguyên tố, tối đa tích lũy 16 viên. Mỗi viên sẽ tích lũy thành 60 Máu.

Hậu Cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm của bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 8 vàng hoặc kinh nghiệm.

Khiêm Nhường: Xung quanh có lính hoặc quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm, còn bản thân sẽ nhận được 40% vàng và kinh nghiệm. Sau 8 phút sẽ xóa.

5. Đại Địa Nguyên Lực

Giá: 1200

 • 10% Giảm hồi chiêu.
 • 400 Máu tối đa.
 • 5% Tốc chạy.

Đại Địa Nguyên Lực

Nguyên Tố Bão Hòa (Thổ): Bản thân nhận thêm 50 giáp.

Nguyên Tố Thủ Hộ: Lập tức giúp bản thân và đồng đội lân cận tăng 88 – 200 giáp và 66 – 150 giáp phép.

Thổ Hồn: Mỗi 30 giây lại nhận được thêm 1 khối tinh thạch nguyên tố, tối đa tích lũy 16 viên. Mỗi viên sẽ tích lũy thành 60 Máu.

Hậu Cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm của bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 8 vàng hoặc kinh nghiệm.

Khiêm Nhường: Xung quanh có lính hoặc quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm, còn bản thân sẽ nhận được 40% vàng và kinh nghiệm. Sau 8 phút sẽ xóa.

Một số mẫu điện thoại chiến Liên Quân mượt nhất tầm giá dưới 5 triệu không nên bỏ qua:

II. Trang bị cho hỗ trợ muốn tăng công phép

1. Thủy Triều Thần Khiên

Giá: 1200

 • 40 Công Phép.
 • 10% Giảm hồi chiêu.
 • 5% Tốc chạy.

Thủy Triều Thần Khiên

Thần Khiên: Lập tức tạo 1 lá chắn giúp hấp thụ 880 – 2000 sát thương cho bản thân và đồng đội lân cận xung quanh trong 2 giây. Hồi chiêu trong 60 giây.

Thủy Hồn: Mỗi 30 giây lại nhận được thêm 1 khối tinh thạch nguyên tố, tối đa tích lũy 16 viên. Mỗi viên sẽ tích lũy thành 5 công phép.

Hậu Cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm của bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 8 vàng hoặc kinh nghiệm.

Khiêm Nhường: Xung quanh có lính hoặc quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm, còn bản thân sẽ nhận được 40% vàng và kinh nghiệm. Sau 8 phút sẽ xóa.

2. Thủy Triều Ma Nhãn

Giá: 1200

 • 40 Công Phép.
 • 10% Giảm hồi chiêu.
 • 5% Tốc chạy.

Thủy Triều Ma Nhãn

Ma Nhãn: Lập tức phát quang tất cả bụi rậm xung quanh trong 4 giây và giúp bản thân cùng đồng đội lân cận tăng 40% tốc độ chạy trong 2 giây. 45 giây hồi chiêu.

Thủy Hồn: Mỗi 30 giây lại nhận được thêm 1 khối tinh thạch nguyên tố, tối đa tích lũy 16 viên. Mỗi viên sẽ tích lũy thành 5 công phép.

Hậu Cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm của bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 8 vàng hoặc kinh nghiệm.

Khiêm Nhường: Xung quanh có lính hoặc quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm, còn bản thân sẽ nhận được 40% vàng và kinh nghiệm. Sau 8 phút sẽ xóa.

3. Thủy Triều Hủy Diệt

Giá: 1200

 • 40 Công Phép.
 • 10% Giảm hồi chiêu.
 • 5% Tốc chạy.

Thủy Triều Hủy Diệt

Phá Diệt: Bắn 1 Phi Đạn Ma Pháp đến tướng địch lân cận thấp máu nhất khiến hắn phải chịu 10% máu tối đa mục tiêu thành sát thương chuẩn, đồng thời bị làm chậm 30% trong 1 giây. 45 giây hồi chiêu.

Thủy Hồn: Mỗi 30 giây lại nhận được thêm 1 khối tinh thạch nguyên tố, tối đa tích lũy 16 viên. Mỗi viên sẽ tích lũy thành 5 công phép.

Hậu Cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm của bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 8 vàng hoặc kinh nghiệm.

Khiêm Nhường: Xung quanh có lính hoặc quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm, còn bản thân sẽ nhận được 40% vàng và kinh nghiệm. Sau 8 phút sẽ xóa.

4. Thủy Triều Mở Trói

Giá: 1200

 • 40 Công Phép.
 • 10% Giảm hồi chiêu.
 • 5% Tốc chạy.

Thủy Triều Mở Trói

Thủy Triều Mở Trói

Mở Trói: Hóa Giải tất cả hiệu ứng khống chế, đồng thời miễn dịch với khống chế trong 0.5 giây và hồi máu 550 – 1250 máu cho bản thân và đồng đội lân cận. 90 giây hồi chiêu.

Thủy Hồn: Mỗi 30 giây lại nhận được thêm 1 khối tinh thạch nguyên tố, tối đa tích lũy 16 viên. Mỗi viên sẽ tích lũy thành 5 công phép.

Hậu Cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm của bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 8 vàng hoặc kinh nghiệm.

Khiêm Nhường: Xung quanh có lính hoặc quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm, còn bản thân sẽ nhận được 40% vàng và kinh nghiệm. Sau 8 phút sẽ xóa.

5. Thủy Triều Nguyên Lực

Giá: 1200

 • 40 Công Phép.
 • 10% Giảm hồi chiêu.
 • 5% Tốc chạy.

Thủy Triều Nguyên Lực

Nguyên Tố Bão Hòa (Thủy): Bản thân nhận thêm 50 giáp.

Nguyên Tố Thủ Hộ: Lập tức giúp bản thân và đồng đội lân cận tăng 88 – 200 giáp và 66 – 150 giáp phép.

Thủy Hồn: Mỗi 30 giây lại nhận được thêm 1 khối tinh thạch nguyên tố, tối đa tích lũy 16 viên. Mỗi viên sẽ tích lũy thành 5 công phép.

Hậu Cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm của bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 8 vàng hoặc kinh nghiệm.

Khiêm Nhường: Xung quanh có lính hoặc quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm, còn bản thân sẽ nhận được 40% vàng và kinh nghiệm. Sau 8 phút sẽ xóa.

III. Trang bị cho hỗ trợ muốn tăng công vật lý

1. Liệt Hỏa Thần Khiên

Giá: 1200

 • 30 Công Vật Lý.
 • 10% Giảm hồi chiêu.
 • 5% Tốc chạy.

Liệt Hỏa Thần Khiên

Liệt Hỏa Thần Khiên

Thần Khiên: Lập tức tạo 1 lá chắn giúp hấp thụ 880 – 2000 sát thương cho bản thân và đồng đội lân cận xung quanh trong 2 giây. Hồi chiêu trong 60 giây.

Hỏa Hồn: Mỗi 30 giây lại nhận được thêm 1 khối tinh thạch nguyên tố, tối đa tích lũy 16 viên. Mỗi viên sẽ tích lũy thành 3 công vật lý.

Hậu Cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm của bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 8 vàng hoặc kinh nghiệm.

Khiêm Nhường: Xung quanh có lính hoặc quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm, còn bản thân sẽ nhận được 40% vàng và kinh nghiệm. Sau 8 phút sẽ xóa.

2. Liệt Hỏa Ma Nhãn

Giá: 1200

 • 30 Công Vật Lý.
 • 10% Giảm hồi chiêu.
 • 5% Tốc chạy.

Liệt Hỏa Ma Nhãn

Ma Nhãn: Lập tức phát quang tất cả bụi rậm xung quanh trong 4 giây và giúp bản thân cùng đồng đội lân cận tăng 40% tốc độ chạy trong 2 giây. 45 giây hồi chiêu.

Hỏa Hồn: Mỗi 30 giây lại nhận được thêm 1 khối tinh thạch nguyên tố, tối đa tích lũy 16 viên. Mỗi viên sẽ tích lũy thành 3 công vật lý.

Hậu Cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm của bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 8 vàng hoặc kinh nghiệm.

Khiêm Nhường: Xung quanh có lính hoặc quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm, còn bản thân sẽ nhận được 40% vàng và kinh nghiệm. Sau 8 phút sẽ xóa.

3. Liệt Hỏa Hủy Diệt

Giá: 1200

 • 30 Công Vật Lý.
 • 10% Giảm hồi chiêu.
 • 5% Tốc chạy.

Liệt Hỏa Hủy Diệt

Phá Diệt: Bắn 1 Phi Đạn Ma Pháp đến tướng địch lân cận thấp máu nhất khiến hắn phải chịu 10% máu tối đa mục tiêu thành sát thương chuẩn, đồng thời bị làm chậm 30% trong 1 giây. 45 giây hồi chiêu.

Hỏa Hồn: Mỗi 30 giây lại nhận được thêm 1 khối tinh thạch nguyên tố, tối đa tích lũy 16 viên. Mỗi viên sẽ tích lũy thành 3 công vật lý.

Hậu Cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm của bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 8 vàng hoặc kinh nghiệm.

Khiêm Nhường: Xung quanh có lính hoặc quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm, còn bản thân sẽ nhận được 40% vàng và kinh nghiệm. Sau 8 phút sẽ xóa.

4. Liệt Hỏa Mở Trói

Giá: 1200

 • 30 Công Vật Lý.
 • 10% Giảm hồi chiêu.
 • 5% Tốc chạy.

Liệt Hỏa Mở Trói

Liệt Hỏa Mở Trói

Mở Trói: Hóa Giải tất cả hiệu ứng khống chế, đồng thời miễn dịch với khống chế trong 0.5 giây và hồi máu 550 – 1250 máu cho bản thân và đồng đội lân cận. 90 giây hồi chiêu.

Hỏa Hồn: Mỗi 30 giây lại nhận được thêm 1 khối tinh thạch nguyên tố, tối đa tích lũy 16 viên. Mỗi viên sẽ tích lũy thành 3 công vật lý.

Hậu Cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm của bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 8 vàng hoặc kinh nghiệm.

Khiêm Nhường: Xung quanh có lính hoặc quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm, còn bản thân sẽ nhận được 40% vàng và kinh nghiệm. Sau 8 phút sẽ xóa.

5. Liệt Hỏa Nguyên Lực

Giá: 1200

 • 30 Công Vật Lý.
 • 10% Giảm hồi chiêu.
 • 5% Tốc chạy.

Liệt Hỏa Nguyên Lực

Nguyên Tố Bão Hòa (Hỏa): Bản thân nhận thêm 50 giáp.

Nguyên Tố Thủ Hộ: Lập tức giúp bản thân và đồng đội lân cận tăng 88 – 200 giáp và 66 – 150 giáp phép.

Hỏa Hồn: Mỗi 30 giây lại nhận được thêm 1 khối tinh thạch nguyên tố, tối đa tích lũy 16 viên. Mỗi viên sẽ tích lũy thành 3 công vật lý.

Hậu Cần: Nếu vàng hoặc kinh nghiệm của bản thân xếp thứ 4 hoặc 5 từ dưới lên so với đồng đội thì mỗi 3 giây sẽ nhận được 8 vàng hoặc kinh nghiệm.

Khiêm Nhường: Xung quanh có lính hoặc quái rừng bị tiêu diệt sẽ giúp đồng đội nhận toàn bộ vàng và kinh nghiệm, còn bản thân sẽ nhận được 40% vàng và kinh nghiệm. Sau 8 phút sẽ xóa.

Một số mẫu điện thoại chiến Liên Quân mượt nhất tầm giá dưới 7 triệu nên mua ngay:

Một số mẫu điện thoại cho bạn thỏa sức chiến game đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các trang bị phụ trợ trong Liên Quân. Hãy vào ngay game và áp dụng các kinh nghiệm ở trên để trở thành siêu support nhé.

admin
Tổng hợp 1