Bai-toan-lop-3

Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2024 của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1.

Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2024 (có đáp án)

Xem thử Đề thi GK1 Toán 3 KNTT Xem thử Đề thi GK1 Toán 3 CD

Chỉ từ 80k mua trọn bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi

Bộ đề thi Toán lớp 3 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề thi Toán lớp 3 – Cánh diều

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

Bộ đề thi Toán lớp 3 – Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Trường Tiểu học …..

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3

(Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thời gian làm bài: …. phút

Câu 1: Số liền trước của 234 là

A. 233

B. 234

C. 235

D. 236

Câu 2: Tính độ dài quãng đường ốc sên bò từ trường học về nhà:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024

A. 453 m

B. 716 m

C. 718 m

D. 398 m

Câu 3: Biết số trừ là 275, hiệu là 389. Số bị trừ là:

A. 114

B. 664

C. 372

D. 275

Câu 4: Đồng hồ sau chỉ mấy giờ:

A. 6 giờ

B. 12 giờ 30 phút

C. 1 giờ 30 phút

D. 6 giờ 5 phút

Câu 5: Đã khoanh vào một phần mấy số quả táo:

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Câu 6: Hoa làm một chiếc hộp có dạng khối hộp chữ nhật; Mỗi mặt dùng 1 tờ giấy màu. Hỏi để làm 5 chiếc hộp như thế Hoa cần bao nhiêu tờ giấy màu tất cả?

A. 20 tờ

C. 30 tờ

B. 25 tờ

D. 35 tờ

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 321 + 299

b) 530 – 210

Câu 8 (2 điểm): Tìm x biết

a) x + 274 = 854

b) 110 – x = 100

c) x – 233 = 100

d) 72 : x = 8

Câu 9 (1,5 điểm): Hình bên dưới có bao nhiêu tứ giác

Câu 10 (1,5 điểm): Mẹ mua 20 quả táo. Mẹ chia cho Linh 14 số táo đó. Hỏi Linh có bao nhiêu quả táo?

Câu 11 (1 điểm): Hiệu của hai số là 55, nếu thêm vào số trừ 17 và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu mới là?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Trường Tiểu học …..

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian làm bài: …. phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống

A. 11

B. 1

C. 30

D. 35

Câu 2: Mỗi luống cô Dung trồng 8 cây. Hỏi 8 luống như thế có tất cả bao nhiêu cây?

A. 16 cây

B. 64 cây

C. 36 cây

D. 42 cây

Câu 3: Một giờ có 60 phút thì 14 giờ có:

A. 10 phút

B. 14 phút

C. 15 phút

D. 16 phút

Câu 4: Tính 530g – 325g = …..g

A. 205g

B. 210g

C. 215g

D. 220g

Câu 5: Một cửa hàng có 36 quả dưa hấu, sau khi đem bán thì số dưa hấu giảm đi 6 lần. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quả dưa hấu?

A. 30 quả

B. 5 quả

C. 6 quả

D. 5 quả.

Câu 6: Bác Minh đã làm việc được 7 giờ, mỗi giờ bác làm được 7 sản phẩm. Hỏi bác Minh làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm?

A. 49 sản phẩm

B. 50 sản phẩm

C. 51 sản phẩm

D. 52 sản phẩm

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a. 45 x 8

b. 128 : 8

Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 34mm + 16mm = ….cm c) 12g x 3 = …..g b) 2dm = …mm d) 72g : 8 = …..g

Câu 9 (1 điểm): Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

Câu 10 (2 điểm): Cửa hàng có 27 kg gạo. Hôm sau nhập về số gạo gấp 6 lần số gạo có tại cửa hàng. Hỏi cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg gạo?

Câu 11 (1 điểm): Một phép chia có số chia là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau, thương bằng 3 và số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Trường Tiểu học …..

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3

(Bộ sách: Chân trời sáng tạo)

Thời gian làm bài: …. phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. 329 gồm 3 trăm, 2 chục và 9 đơn vị

B. 623 gồm 3 trăm, 2 chục và 6 đơn vị

C. Các số 817, 818, 829, 809 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn

D. 206 + 518 = 624

Câu 2: Dựa vào tóm tắt sau, tìm số cây của tổ 2.

A. 40 cây

C. 24 cây

B. 16 cây

D. 18 cây

Câu 3: Mẹ sinh con năm 32 tuổi. Năm nay con 9 tuổi, hỏi hai năm trước mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 41 tuổi

C. 40 tuổi

B. 52 tuổi

D. 39 tuổi

Câu 4: Tìm x biết: x + 312 = 681

A. 429

C. 399

B. 369

D. 419

Câu 5: 16mm + …. mm = 4cm

A. 34mm

C. 20mm

B. 24mm

D. 30mm

Câu 6: Lớp 3A tổ chức sinh hoạt lớp từ 8 giờ 25 phút sáng đến 10 giờ 50 phút sáng. Hỏi lớp 3A đã tổ chức sinh hoạt lớp trong bao lâu?

A. 2 giờ 25 phút

C. 2 giờ 50 phút

B. 1 giờ 75 phút

D. 1 giờ 55 phút

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 572 + 254

b) 917 – 165

c) 128 x 5

d) 432 : 4

Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 9 (1 điểm): Tìm x biết

a) x × 4 = 492

b) x : 5 = 103

c) 842 – x = 294

d) x × 2 + 196 = 304

Câu 10 (2 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 218m vải. Số vải bán được trong buổi sáng bằng 13 số vải bán được trong buổi chiều. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Câu 11 (1 điểm): Tìm số bị chia biết thương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau, số chia bằng 4 và số dư là số nhỏ nhất có thể có.

Xem thử Đề thi GK1 Toán 3 KNTT Xem thử Đề thi GK1 Toán 3 CD

Xem thêm các đề thi Toán lớp 3 có đáp án hay khác:

 • Top 30 Đề thi Toán 3 Học kì 1 năm 2024 có đáp án

 • Top 30 Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án

 • Top 30 Đề thi Toán lớp 3 Học kì 2 năm 2024 có đáp án

 • Đề thi Học kì 2 Toán 3 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều

Related Posts

Quỳnh Lương, Việt Phương Thoa cùng hàng loạt hot face chia sẻ bí quyết đẹp da giữ dáng từ trong ra ngoài cùng Yukibudo

Rong nho Yukibudo được ví như một món quà quý của biển cả, một loại thực phẩm xanh có thể thay thế cho rau xanh với hàm…

Danh-gia-nhanh-asus-zenbook-pro-duo-laptop-but-pha-gioi-han-voi-hai-man-hinh

Asus Zenbook Duo 14 UX482 là dòng sản phẩm được cải tiến từ phiên bản UX481 trước kia. Theo Asus công bố, UX482 trong năm nay là…

Thanh-mon-la-gi

Thanh quản giống hình tháp, có 3 mặt, dài khoảng 44mm ở nam, 36mm ở nữ. Đường kính ngang 41-43mm, đường kính trước sau 26-36mm. Thanh quản…

Song-thang-minh-la-gi

a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận 200 chữ Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng -phân-hợp,…

Cach-xao-thit-bo-mem-chuan-vi-dau-bep-chuyen-nghiep

Video cach-xao-thit-bo-mem-chuan-vi-dau-bep-chuyen-nghiep Bước 4. Xào như thế nào trong cách xào thịt bò mềm Cho vừa đủ dầu thực vật đều lên bề mặt chảo. Bạn không…

Cach-xem-tin-nhan-da-thu-hoi-tren-messenger-cuc-don-gian-va-nhanh-chong

Với cách xem tin nhắn người khác đã thu hồi trên Messenger được hướng dẫn bên dưới, bạn không còn cảm thấy “ngứa ngáy” vì tò mò…