Tổng hợp hữu ích nhất

Top 6 3 4 giờ bằng bao nhiêu phút được sưu tầm

admin
admin

Xin chia sẻ 3 4 giờ bằng bao nhiêu phút mới nhất năm nay

1 giờ 45 phút bằng bao nhiêu giờ?

2 giờ 45 phút bằng bao nhiêu giờ?

2 giờ 45 phút tương đương với 2.75 giờ.

Cách để chuyển đổi giữa đơn vị thời gian giờ-phút sang giờ là bằng cách chia số phút cho 60 và cộng với số giờ tương ứng. Vì vậy, 2 giờ 45 phút sẽ là: 45 phút chia cho 60 bằng 0.75, cộng với 2 giờ, ta sẽ có 2.75 giờ.

Công thức đổi phút sang giờ

Để đổi từ phút sang giờ, chúng ta cần chia số phút đó cho 60 bởi vì một giờ có 60 phút. Ví dụ, để đổi 120 phút sang giờ, chúng ta sẽ thực hiện phép chia 120 cho 60 và ta sẽ có kết quả là 2 giờ (120 phút chia 60 bằng 2 giờ). Công thức chung để đổi phút sang giờ như sau:

Giờ = Phút / 60

Ví dụ:

– Đổi 150 phút sang giờ: 150 / 60 = 2.5 giờ

– Đổi 90 phút sang giờ: 90 / 60 = 1.5 giờ

Chú ý rằng kết quả sẽ là một số thập phân nếu số phút không chia hết cho 60.

Một số bài tập về cách đổi phút sang giờ

Dưới đây là một số bài tập về cách đổi thời gian từ dạng phút sang giờ thập phân, cùng với lời giải chi tiết cho mỗi bài tập:

1/ 120 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 120 phút cho 60 để đổi sang giờ: 120/60 = 2 giờ. Vậy 120 phút tương đương với 2 giờ.

2/ 90 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 90 phút cho 60 để đổi sang giờ: 90/60 = 1.5 giờ. Vậy 90 phút tương đương với 1.5 giờ.

3/ 180 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 180 phút cho 60 để đổi sang giờ: 180/60 = 3 giờ. Vậy 180 phút tương đương với 3 giờ.

4/ 75 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 75 phút cho 60 để đổi sang giờ: 75/60 = 1.25 giờ. Vậy 75 phút tương đương với 1.25 giờ.

5/ 240 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 240 phút cho 60 để đổi sang giờ: 240/60 = 4 giờ. Vậy 240 phút tương đương với 4 giờ.

6/ 45 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 45 phút cho 60 để đổi sang giờ: 45/60 = 0.75 giờ. Vậy 45 phút tương đương với 0.75 giờ.

7/ 150 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 150 phút cho 60 để đổi sang giờ: 150/60 = 2.5 giờ. Vậy 150 phút tương đương với 2.5 giờ.

8/ 300 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 300 phút cho 60 để đổi sang giờ: 300/60 = 5 giờ. Vậy 300 phút tương đương với 5 giờ.

9/ 20 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 20 phút cho 60 để đổi sang giờ: 20/60 = 0.33 giờ. Vậy 20 phút tương đương với 0.33 giờ.

10/ 55 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 55 phút cho 60 để đổi sang giờ: 55/60 = 0.92 giờ. Vậy 55 phút tương đương với 0.92 giờ.

11/ 360 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 360 phút cho 60 để đổi sang giờ: 360/60 = 6 giờ. Vậy 360 phút tương đương với 6 giờ.

12/ 80 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 80 phút cho 60 để đổi sang giờ: 80/60 = 1.33 giờ. Vậy 80 phút tương đương với 1.33 giờ.

13/ 600 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 600 phút cho 60 để đổi sang giờ: 600/60 = 10 giờ. Vậy 600 phút tương đương với 10 giờ.

14/ 25 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 25 phút cho 60 để đổi sang giờ: 25/60 = 0.42 giờ. Vậy 25 phút tương đương với 0.42 giờ.

15/ 50 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 50 phút cho 60 để đổi sang giờ: 50/60 = 0.83 giờ. Vậy 50 phút tương đương với 0.83 giờ.

16/ 720 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 720 phút cho 60 để đổi sang giờ: 720/60 = 12 giờ. Vậy 720 phút tương đương với 12 giờ.

17/ 15 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 15 phút cho 60 để đổi sang giờ: 15/60 = 0.25 giờ. Vậy 15 phút tương đương với 0.25 giờ.

18/ 900 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 900 phút cho 60 để đổi sang giờ: 900/60 = 15 giờ. Vậy 900 phút tương đương với 15 giờ.

19/ 65 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 65 phút cho 60 để đổi sang giờ: 65/60 = 1.08 giờ. Vậy 65 phút tương đương với 1.08 giờ.

20/ 540 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 540 phút cho 60 để đổi sang giờ: 540/60 = 9 giờ. Vậy 540 phút tương đương với 9 giờ.

21/ 30 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 30 phút cho 60 để đổi sang giờ: 30/60 = 0.5 giờ. Vậy 30 phút tương đương với 0.5 giờ.

22/ 480 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 480 phút cho 60 để đổi sang giờ: 480/60 = 8 giờ. Vậy 480 phút tương đương với 8 giờ.

23/ 85 phút bằng bao nhiêu giờ? Giải: Chia 85 phút cho 60 để đổi sang giờ: 85/60 = 1.42 giờ. Vậy 85 phút tương đương với 1.42 giờ.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến 1 giờ 45 phút bằng bao nhiêu giờ? 2 giờ 45 phút bằng bao nhiêu giờ? tại chuyên mục Toán học, Quý độc giả có thể tham khảo các bài viết khác liên quan tại website: luathoangphi.vn

Top 6 3 4 giờ bằng bao nhiêu phút tổng hợp bởi VNSESOMR

Đổi đơn vị 0 3 giờ bằng bao nhiêu phút và cách chuyển đổi đơn vị thời gian

 • Tác giả: xaydungso.vn
 • Ngày đăng: 04/16/2023
 • Đánh giá: 4.67 (211 vote)
 • Tóm tắt: Chủ đề: 0 3 giờ bằng bao nhiêu phút Với câu hỏi “0,3 giờ bằng bao nhiêu phút”, chúng ta có thể dễ dàng tính tổng số phút tương ứng bằng cách nhân 0,3 với …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để đổi từ phút sang giờ, chúng ta cần chia số phút đó cho 60 bởi vì một giờ có 60 phút. Ví dụ, để đổi 120 phút sang giờ, chúng ta sẽ thực hiện phép chia 120 cho 60 và ta sẽ có kết quả là 2 giờ (120 phút chia 60 bằng 2 giờ). Công thức chung để đổi …

3/4 giờ = …………………….phút – Olm

 • Tác giả: olm.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2023
 • Đánh giá: 4.45 (327 vote)
 • Tóm tắt: Tính :3 giờ 45 phút * 7 =9 giờ 36 phút : 3 – 1,25 giờ =25 phút 45 giây : 5 =28 giờ 45 phút : …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để đổi từ phút sang giờ, chúng ta cần chia số phút đó cho 60 bởi vì một giờ có 60 phút. Ví dụ, để đổi 120 phút sang giờ, chúng ta sẽ thực hiện phép chia 120 cho 60 và ta sẽ có kết quả là 2 giờ (120 phút chia 60 bằng 2 giờ). Công thức chung để đổi …

3/4 giờ bằng bao nhiêu phút

 • Tác giả: giasuviet.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/08/2023
 • Đánh giá: 4.26 (511 vote)
 • Tóm tắt: 3/4 giờ bởi bao nhiêu phút hay phần đông kiểu bài xích toán tựa như đã trở trên quen thuộc với cỗ môn toán học. Vậy bí quyết đổi giờ sang trọng phút như như …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để đổi từ phút sang giờ, chúng ta cần chia số phút đó cho 60 bởi vì một giờ có 60 phút. Ví dụ, để đổi 120 phút sang giờ, chúng ta sẽ thực hiện phép chia 120 cho 60 và ta sẽ có kết quả là 2 giờ (120 phút chia 60 bằng 2 giờ). Công thức chung để đổi …

3/4 giờ bằng bao nhiêu phút

 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 12/27/2022
 • Đánh giá: 4.19 (418 vote)
 • Tóm tắt: 3/4 giờ bằng bao nhiêu phút ; Bé Gạo. 1 giờ = 60 phút. 3/4 giờ = 3/4 x 60 = 45 phút. Hay nhất ; Chít. 3/4 = 45 phút ; Mọt sách. 3/4 giờ = 0,75 giờ = 45 phút.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để đổi từ phút sang giờ, chúng ta cần chia số phút đó cho 60 bởi vì một giờ có 60 phút. Ví dụ, để đổi 120 phút sang giờ, chúng ta sẽ thực hiện phép chia 120 cho 60 và ta sẽ có kết quả là 2 giờ (120 phút chia 60 bằng 2 giờ). Công thức chung để đổi …

Câu 3: Ba phần tư của một giờ bằng: A. 75 phút B. 30 phút C. 45 phút D. 0,75 phút mọi người giúp mình với nha ai nhanh nhất mình vote 5 sao

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 05/08/2023
 • Đánh giá: 3.94 (600 vote)
 • Tóm tắt: Câu trả lời hay nhất! … Đáp số : C. 45 phút . Xin hay nhất để có thêm động lực ! Chúc hok tốt ! Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để đổi từ phút sang giờ, chúng ta cần chia số phút đó cho 60 bởi vì một giờ có 60 phút. Ví dụ, để đổi 120 phút sang giờ, chúng ta sẽ thực hiện phép chia 120 cho 60 và ta sẽ có kết quả là 2 giờ (120 phút chia 60 bằng 2 giờ). Công thức chung để đổi …

3/4 giờ bằng bao nhiêu phút – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 02/10/2023
 • Đánh giá: 3.64 (525 vote)
 • Tóm tắt: 3/4 giờ bằng bao nhiêu phút. … 4 giờ 30 phút bằng bao nhiêu giờ và tại sao bằng số đó. 1 giờ 45 phút bằng bao nhiêu phút và tại sao bằng số đó.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để đổi từ phút sang giờ, chúng ta cần chia số phút đó cho 60 bởi vì một giờ có 60 phút. Ví dụ, để đổi 120 phút sang giờ, chúng ta sẽ thực hiện phép chia 120 cho 60 và ta sẽ có kết quả là 2 giờ (120 phút chia 60 bằng 2 giờ). Công thức chung để đổi …
admin
Tổng hợp